Polgármesterek Vas Megyéért Egyesület
Működés
Egyesületünk célja a választásokon való eredményes szereplés volt. Terveinknek megfelelően két mandátumot szereztünk a Vas Megyei Közgyűlésbe a 10.000-nél kevesebb lakosú települések szavazatai alapján. A testületbe Varga Gyula, Vép nagyközség polgármestere, és dr. Németh Kálmán, Répcelak polgármestere került be. Ez rendkívül jó aránynak mondható,
a megye 212 – tízezer lakosú – települése közül csak 14-ben nem kaptunk szavazatot, elsősorban onnét, ahol nem nagyon ismernek bennünket.

2006. október 13-án került sor a Vas Megyei Közgyűlés alakuló közgyűlésére, ahol:
a Vas Megyei Területi Választási Bizottság számolt be a megyei képviselők megválasztásáról
sor került a közgyűlés elnökének, két alelnökének és bizottsági tagjainak megválasztására is.

A megyei közgyűlés elnöke Kovács Ferenc, míg a két alelnök Majtényi László és Marton Ferenc lett. A közgyűlés tagjai esküt tettek. Nyolc munkabizottságot alakítottak:
1.Egészségügyi és Szociális Bizottság
2.Turisztikai és Sport Bizottság
3.Kisebbségi és Külügyi Bizottság
4.Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság
5.Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
6.Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
7.Ügyrendi és Jogi Bizottság
8.Rendészeti Szakbizottság

Egyesületünk két bizottsági helyet kapott. Varga Gyula a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságban, dr. Németh Kálmán az Egészségügyi és Szociális Bizottságban fog dolgozni.
Egy lehetőséget kaptunk külsős bizottsági helyre. Ezt a funkciót elnökségünk döntése értelmében Vargyai Vilmos, Uraiújfalu polgármestere tölti be. Az első bizottsági ülések lezajlottak.
Egyesületünk 2 mandátumot szerzett a megyei közgyűlésben, önálló frakciót alakítva. Frakcióvezető tanácsnok Varga Gyula, aki a megyei közgyűléseket előkészítő frakcióvezetői, munkabizottság vezetői közös értekezleten rendszeresen részt vesz és képviseli frakciónk álláspontját. Legutóbb a megyei kitüntetések odaítélésénél hallattuk eredménnyel szavunkat.

2007. február 7-én, Vépen, nagy sikerű fórumot bonyolítottunk le, neves előadók részvételével, ahova Vas megye összes polgármesterét meghívtuk. Az egyesületünk által szervezett vépi értekezlet segítséget adott eligazodni a polgármestereknek, jegyzőknek, kistérségek munkaszervezeteinek és pénzügyi szakembereknek az épp aktuális feladataink elvégzésében. Szentirmai László közoktatási szakértő, a közoktatásról szóló törvénymódosításról beszélt és válaszolt a feltett kérdésekre. Ezt követően Peresztegi Gergely fejtette ki az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium álláspontját. Részben a költségvetés készítéshez adott segítséget, részben pedig a közoktatásról szóló törvénymódosítás és a költségvetés kapcsolatáról beszélt, majd ő is választ adott a sok felvetődő kérdésre. Fórumunk aktív résztvevői voltak a megyei kistérségeinek munkatársai, akik, szintén szép számmal képviseltették magukat. Az értekezlet zárómozzanataként a Répcelak és Vidéke, valamint a Rum és Vidéke Takarékszövetkezetek vezetői ismertették üzletpolitikájukat.

2007. február 16-án a megye közgyűlése 33 napirendet tárgyalt. Elfogadtuk többek között a 2007. évi költségvetést, mely szerint a működési mérleg pénzügyi hiánya 379.077 Ft. Tárgyalt még a belföldi és külföldi kapcsolatok 2007. évre szóló együttműködési megállapodásokról, javaslatot fogadott el a megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak és elismerések 2007. évi adományozásáról.

Egyesületünk következő nagyobb rendezvénye várhatóan 2007. májusában lesz, ahol szeretnénk Kiss Péter munkaügyi miniszter urat meghallgatni.